Registrera

26 mars 09:30 - 11:00Digitalt seminarium

Klimatmålen är inom räckhåll – men hindren måste rivas nu
Klimatagendan
kan nu presentera en helhetsbild av hur Sverige kan nå nettonollutsläpp till 2045 – en bild som saknas i regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Vi befinner oss i ett kritiskt läge som kräver transformation av stora system. Global Utmanings grundare, Kristina Persson, introducerar Klimatagendans roll som accelerator i omställningen.

Analysrapporten Klimatagenda för Sverige - En plan som kombinerar netto-noll utsläpp med industriellt värdeskapande är ett första steg i Klimatagendans ambition att accelerera en kraftfull – och rättvis – grön omställning som gör att vi når Sveriges klimatmål. Rapporten presenteras av Per Klevnäs från Material Economics och belyser de avgörande hinder som måste rivas under tidigt 2020-tal om Sverige ska lyckas nå klimatmålen, fortsätta vara ett föregångsland i klimatomställningen och säkra jobben och välfärden. 

Vad säger experter, forskare och politiker?
I panelsamtalen om rapportens slutsatser medverkar bland andra Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige, Johan Kuylenstierna från Klimatpolitiska rådet samt klimat- och miljöpolitiska talespersoner från flera riksdagspartier. 

Välkommen till ett samtal mellan forskning och politik om hur vi river hindren för Sveriges klimatomställning.

Fredag 26 mars kl. 09.30-11.00

Digitalt seminarium, länk skickas ut vid anmälan.

Agenda

Introduktion

Tove Ahlström - Vd Global Utmaning

Catarina Rolfsdotter-Jansson - Moderator, styrelseordförande Global Utmaning

Klimatagendan – en helhetsplan för Sveriges omställning

Kristina Persson - Grundare Global Utmaning, tidigare minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

Rapporten “Klimatagenda för Sverige - En plan som kombinerar netto-noll utsläpp med industriellt värdeskapande"

Per Klevnäs - Partner Material Economics

Panelsamtal - hur river vi hindren för Sveriges klimatomställning?

Johan Kuylenstierna - Ordförande Klimatpolitiska rådet

Svante Axelsson - Nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Anders Wijkman - Senior rådgivare Global Utmaning, hedersordförande Romklubben

Eva Alfredsson - Senior rådgivare Global Utmaning, forskare inom hållbar utveckling vid KTH

Panelsamtal – politikens roll i omställningen

Marlene Burwick - Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet (s)

Magnus Ek - Miljöpolitisk talesperson (c)

Jessica Rosencrantz - Klimatpolitisk talesperson (m)

Nästa steg i Klimatagendan

Tove Ahlström - Vd Global Utmaning

Catarina Rolfsdotter-Jansson - Moderator, styrelseordförande Global Utmaning

Medverkande

Kristina Persson
Grundare Global Utmaning, tidigare minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

Läs mer

Tove Ahlström
Vd, Global Utmaning

Läs mer

Catarina Rolfsdotter-Jansson
Moderator, styrelseordförande Global Utmaning

Läs mer

Per Klevnäs
Partner Material Economics

Läs mer

Eva Alfredsson
Senior rådgivare Global Utmaning, forskare inom hållbar utveckling vid KTH

Läs mer

Anders Wijkman
Senior rådgivare Global Utmaning, hedersordförande Romklubben

Läs mer

Svante Axelsson
Nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Läs mer

Johan Kuylenstierna
Ordförande Klimatpolitiska rådet

Läs mer

Jessica Rosencrantz
Klimatpolitisk talesperson (m)

Läs mer

Marlene Burwick
Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet (s)

Läs mer

Magnus Ek
Miljöpolitisk talesperson (c)

Läs mer

Registrera

Organisatör

Global Utmaning info@globalutmaning.se

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. 

Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för policyförslag som accelererar transformationen mot hållbara samhällen. Tankesmedjan är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter. Vi har ett kvalificerat nätverk av seniora rådgivare med tvärsektoriell kompetens. Global Utmaning är en ideell förening som finansieras genom projektmedel från institutioner och myndigheter samt av våra partners som utgörs av olika organisationer och företag.


Foto: NASA